Europa

En beskrivning för taggen ”Europa”. Detta är inget måste men är alltid bra att beskriva de olika avdelningarna på hemsidan. Det är också bra ur SEO-perspektiv för indexering av taggen.