Projekt

SKAPA HISTORIA TORSÖ, Torsös största fotoprojekt.

Ett samarbetsprojekt för att stärka den lokala identiteten och skapa framtidens historia där vi för kommande generationer ger en ögonblicksbild av livet på Torsö hösten 2020.

Under oktober månad 2020 fotograferade jag 126 personer med anknytning till Torsö. Ålder 7 – 90 år, från när och fjärran. Deltagarna svarade kort på tre frågor: vad betyder Torsö för dig, vad är viktigt för dig i nuläget, beskriv kort dina drömmar och förväntningar på framtiden.

Det framgår tydligt av svaren att många har en stark relation till Torsö. Det är också tydligt att svaren präglas av pågående pandemi.

Resultatet kommer att leva vidare i framtiden som en del i Torsö bygdearkiv och i samlingarna på Vadsbo Museum och Mariestads Bildarkiv.

Utställningar på Torsö och hos Vadsbo Museum, Mariestad är genomförda och visas i videon.

Projektägare är Forum Torsögården, projektledare fotograf Ingemar Carlström. Följ FB Skapa historia.

Videon beskriver kortfattat projektet från fotografering till utställningar.

Du som deltagit i projektet kan beställa din bild utskriven på kraftigt, arkivbeständigt FineArt-papper tillverkat av tyska pappersbruket Hahnemühle av 100 % bomull. Jag gör utskriften själv i den storlek och antal du önskar. Passar bra i familjearkivet, arkivbeständighet i över 100 år. Du hittar mina kontaktuppgifter under fliken Kontakt